Grethes personlige historie

grethe01

 I begyndelsen af 1980-erne begyndte Grethe og hendes mand Rolf Havsbøl at kombinere deres viden og erfaring indenfor specialiseret kinesiologi med den transpersonlige psykologis principper og videnskaben om de finere energier. Gennem de næste mange år udviklede de Transformations-Kinesiologien (TK).

Udviklingen af de første Transformations-Kinesiologikurser fortsatte i mere avancerede TK-kurser og udgør i dag tilsammen den enestående TK-Syntese.

De har inspireret tusinder af ligesindede mennesker mange steder i verden, klienter, studerende og venner til at opnå indre fred og klarhed ved at følge hjertets dybeste længsel, at komme fra deres sande Selv og tage Indre Lederskab.

Efter Rolfs død i 2012 fortsatte jeg forskning og udvikling.TK-coaching programmerne, retreats, meditationer og de senere års udvikling af TK-Optimal Integration, TK-Astrologi og web-programmet Bridging løfter manges hjerter i verden.

Som barn havde jeg store mål om hvordan jeg ville leve et interessant, fuldt og spændende liv. Jeg besluttede, at ”når jeg bliver voksen, vil jeg ikke bekymre mig, vil jeg ikke være ked af det, vil jeg ikke være fattig eller leve et kedeligt liv fra 9–16 for at tjene penge”. Imidlertid … fik jeg selvfølgelig prøvet det hele. Livet er jo en skole.

Min mere bevidste rejse begyndte rigtigt i 1981, hvor Rolf og jeg mødte hinanden og startede vores samarbejde. Vi studerede kinesiologi og blev instruktørtrænere for Danmark inden for flere kinesiologi-retninger. Vi blev del af hele det internationale udviklingsarbejde.

Da jeg blev kritisk syg midt i firserne og professionelle og alternative metoder ikke løste min fysiske ubalance, begyndte vi at eksperimentere og opdagede, at min fysiske ubalance måtte løses fra det energetiske niveau. Energetiske ubalancer måtte løses fra det emotionelle niveau og emotionale og mentale ubalancer fra det spirituelle niveau.

At blive rask fra den ene dag til den næste var en uhyre værdifuld opdagelse, idet vi erkendte at…

…det højere healer det lavere

Vi målrettede herefter al vores forskning til hele menneskets energetiske og psykiske udvikling og engagerede os i den spirituelle udvikling, Sjælens vej – i et vitalt og sundt legeme. Vi baserede vores forskning på de 7 Grundenergier, de 7 Store Stråler og arbejdede med vitallegemet (energilegemet), chakrasystemet og det auriske felt med mange, mange klienter og fik endnu et gennembrud. Det blev klart for os, at

permanent healing kun opnås, når en ændring af bevidsthed finder sted.

Vi ændrede blandt andet kinesiologiens generelle måde at sætte mål på – fra ønskemål eller noget man gerne vil opnå – til at lave et skabende mål som en Kommando fra det indre Selv til personligheden. Alle problemer ses og anvendes som fingerpeg til at lade livet lede os til det næste bevidste skridt i livet.

Undervejs lærte vi basiskinesiologi og mødte og blev inspireret af vidunderlige lærere der arbejdede med menneskets udvikling og den Tidløse Visdom som beskrevet i bøger af blandt andre Alice A. Bailey, Torkom Saraydarian, David Tansley DC, Sri Aurobindo og Grace Cooke.

Kombinationen af kinesiologi og den energetiske forståelse af menneskets konstitution udviklede sig lidt efter lidt til ’Glædens Psykologi’ der ligger til grund for hele TK-Syntesen.

Den seneste udvikling i dette psykoenergetiske arbejde er Bridging Programmet der kombinerer energi- og psykologi i dynamiske, bevægende meditationer og visualiseringer. Når disse øvelser anvendes dagligt med en Kommando, opbygges en sund, stærk konstitution til at leve som Iagttager af eget liv, i stand til at tingene som de er, se behovet og bidrage til et mere harmonisk liv for alle.

Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .
Powered by WishList Member - Membership Software